Certificări ECDL

ECDL PROFIL

Pentru a ţine pasul atât cu cererea proprie candidatului de a se certifica pe competenţe şi arii de cunoştinţe specifice, cât şi cu schimbarea generală în ceea ce priveşte modalitatea în care acum sunt dobândite aptitudini şi competenţe de-a lungul întregii vieţi, a fost creată Certificarea ECDL PROFIL.

ECDL PROFIL reprezintă un modul sau o grupare specifică de module, combinate în acord cu nevoile individuale. În cadrul fiecărui ECDL PROFIL, fiecare modul este considerat a fi o unitate de certificare de sine stătătoare.

Permisul ECDL PROFIL se poate obţine în urma promovării oricărui modul sau a mai multor module ECDL combinate în funcţie de profilul de certificare necesar candidatului.

ECDL START

Este o certificare a competenţelor digitale care se constituie din patru module separate ce acoperă competenţele şi ariile de cunoaştere IT cheie: Utilizarea computerului*, Instrumente online*, Editare de text*, Calcul tabelar*.

*Windows 7/8; Microsoft Office 2003/2007/2010/2013;  Testare: automată online;  Simulări disponibile: online

ECDL STANDARD

Este certificarea căreia ii corespund 7 module ECDL şi care se constituie din cele patru module ECDL Start plus trei module adiţionale la alegere, astfel încât să se dezvolte şi să se certifice competenţa digitală.

Cele 3 module adiţionale pot fi alese dintre următoarele module ECDL Standard: Prezentări*, Baze de date*, IT Security*, Web Editing**, Image Editing***, 2D CAD****.

* Microsoft Office 2003/2007/2010/2013;  Testare: automată online; Simulări disponibile: online

** KompoZer; Testare: automată online; Simulări disponibile: online

***Gimp;  Testare: automată online; Simulări disponibile: online

****AutoCAD/ AutoCAD LT/Solid Edge; Testare: manuala; Simulări disponibile: manual

ECDL AVANSAT

Oferă cunostinţele necesare certificării la un nivel superior în utilizarea unor aplicaţii specifice pe modulele: Editare de text Avansat*, Calcul tabelar Avansat*, Baze de date Avansat*, Prezentări Avansat*

* Microsoft Office 2003/2007/2010/2013   Testare: automată online  Simulări disponibile: online

Câte un permis ECDL AVANSAT se obţine după promovarea fiecărui modul ECDL Avansat.

ECDL EXPERT se obţine prin promovarea şi certificarea oricăror 3 module ECDL Avansat.

ECDL PROFIL DIDACTIC

Se adresează cadrelor didactice care, deţinând acest permis,  doresc să beneficieze de oportunitatea obţinerii unui număr de credite profesionale transferabile. Permisul ECDL PROFIL DIDACTIC se obţine în urma promovării a 6 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului*, Instrumente online*, Editare de text*, Calcul tabelar*, Baze de date*, Prezentări*.

* Windows 7/8; Microsoft Office 2003/2007/2010/2013; Testare: automată online; Simulări disponibile: online

ECDL PROFIL START BAC  si  ECDL PROFIL BAC

Certificările ECDL PROFIL START BAC şi  ECDL PROFIL BAC se adresează elevilor care doresc să echivaleze proba de competenţe digitale din cadrul Bacalaureatului cu Permisul ECDL.

Permisul ECDL PROFIL START BAC se obţine în urma promovării a 4 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar.

Utilizarea computerului

Testare: automată online
Aplicaţii pentru testare: MS Word 2003/2007/2010/2013
Aplicatii pentru pregatire: MS Word 2003/2007/2010/2013; Windows 7 / 8
Simulări disponibile: online

Instrumente online

Testare: automată online
Aplicaţii pentru testare: nu este cazul
Aplicatii pentru pregatire: IE9-Outlook 2010; IE10-Outlook 2013
Simulări disponibile: online 

Editare de text

Testare: automată online
Aplicaţii pentru testare: MS Word 2003/2007/2010/2013
Aplicatii pentru pregatire: MS Word 2003/2007/2010/2013
Simulări disponibile: online

Calcul tabelar

Testare: automată online
Aplicaţii pentru testare: MS Excel 2003/2007/2010/2013
Aplicatii pentru pregatire: MS Excel 2003/2007/2010/2013
Simulări disponibile: online

Permisul ECDL PROFIL BAC se obţine în urma promovării a 6 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar, Baze de date, Prezentări.

Utilizarea computerului

Testare: automată online
Aplicaţii pentru testare: MS Word 2003/2007/2010/2013
Aplicatii pentru pregatire: MS Word 2003/2007/2010/2013; Windows 7 / 8
Simulări disponibile: online

Instrumente online

Testare: automată online
Aplicaţii pentru testare: nu este cazul
Aplicatii pentru pregatire: IE9-Outlook 2010; IE10-Outlook 2013
Simulări disponibile: online 

Editare de text

Testare: automată online
Aplicaţii pentru testare: MS Word 2003/2007/2010/2013
Aplicatii pentru pregatire: MS Word 2003/2007/2010/2013
Simulări disponibile: online

Calcul tabelar

Testare: automată online
Aplicaţii pentru testare: MS Excel 2003/2007/2010/2013
Aplicatii pentru pregatire: MS Excel 2003/2007/2010/2013
Simulări disponibile: online 

Prezentări

Testare: automată online
Aplicaţii pentru testare: MS PowerPoint 2003/2007/2010/2013

Baze de date

Testare: automată online
Aplicaţii pentru testare: MS Access 2003/2007/2010/2013
Aplicatii pentru pregatire: MS Access 2003/2007/2010/2013
Simulări disponibile: online

ECDL PROFIL FIN STANDARD  si  ECDL PROFIL FIN PROFESIONAL

ECDL ROMANIA în parteneriat cu Institutul Bancar Român, sub egida Asociaţiei Române a Băncilor şi a Băncii Naţionale a României, a dezvoltat un profil ECDL destinat angajaţilor în domeniul financiar.

ECDL FIN asigură la standard internaţional toate competenţele necesare utilizării aplicaţiilor online la job.
Digitalizarea informaţiilor, datelor şi documentelor şi-a pus amprenta şi asupra domeniului financiar şi determină o permanentă dezvoltare şi perfecţionare profesională pentru angajaţii din acest sector..
Profilul ECDL FIN a fost dezvoltat prin gruparea specifică a modulelor ECDL, combinate în acord cu nevoile individuale de lucru în domeniul financiar, aşa cum au rezultat din analiza specialiştilor IBR, în două variante:

  • Profil ECDL FIN STANDARD: Instrumente Online, Editare text, Calcul tabelar şi Prezentări.
  • Profil ECDL FIN PROFESIONAL: Editare text, Calcul tabelar Avansat, Prezentări şi IT Security.

Instrumente Online – competențe pentru navigarea pe Internet și securitatea online.
Editare text – competențe de bază necesare utilizării unei aplicații de procesare de text.
Calcul tabelar – competențe de bază necesare utilizării registrelor de calcul.
Prezentări – competențe de bază necesare utilizării unei aplicații de prezentări.
IT Security – competențe de bază pentru înțelegerea importanței securității datelor și informațiilor, pentru protejarea împotriva accesului neautorizat și furtului de date.
Calcul tabelar Avansat – permite utilizatorilor să devină mai încrezători și mai eficienți în utilizarea unei aplicații de calcul tabelar, realizând rapoarte şi analize complexe.

Programele analitice ECDL aferente fiecărui tip de certificare ECDL sunt disponibile pe www.ecdl.ro .